Rólam

Jogi pályámat célirányosan, a szakosodás előre tervezett igényével a Veszprémi Földhivatalnál alapoztam meg, ahol átfogó ismereteket és gyakorlatot szereztem az ingatlan -, és földhasználati-nyilvántartás, földmérés, hatósági jóváhagyás (ún. szélesebb értelemben vett ingatlanjog) területén, majd ezt a tudást és gyakorlatot ingatlanjogra -, végrehajtási jogra és öröklési jogra fókuszáló ügyvédként tovább kamatoztattam, így valóban hozzáértő magabiztosággal – földmérőkkel, ingatlanközvetítőkkel, közös képviselőkkel együttműködve – látok el ingatlanokkal (telek és lakóingatlanokkal, mező -, és erdőföldekkel, társasházakkal stb.), hagyatékokkal és végrehajtással kapcsolatos ügyeket, amelyek körében vállalom a teljes ügyvitelt, a jogi tanácsadáson és az okiratszerkesztésen keresztül a hatóságok, bíróság előtti jogi képviseletig bezárólag. A „Balatoni Ingatlan és Ügyvédi Iroda” fantázianév (#balatoniügyvéd, #balatoniugyved, #veszprémiügyvéd) alatt és az ÜgyvédHázak – Ügyvédek Ingatlanközvetítő Hálózata – keretében ingatlanértékesítéssel-ingatlanközvetítéssel is foglalkozom.

Miért engem bízzon meg?

Röviden válaszolva: az ügyvédi szerepfelfogásom miatt, leginkább azért, mert nem vagyok „mindenes ügyvéd”, hanem inkább „specialista„, lényegében a jelen honlapon feltüntetett ügykörökben járok el. Több jogterülettel egyáltalán nem foglalkozom, amelyekkel viszont igen, azokban igyekszem mélyebben elmerülni, ezáltal jó minőségű, ügyfélélményre figyelő – személyes találkozásokat előnyben részesítő – ügyvédi szolgáltatást és valódi JOGVÉDELEMET nyújtani. Az ügyeimben előre gondolkodva sorra veszem és mérlegelem a kimeneteli lehetőségeket, elemzem a kockázatokat, a „jóra várok, de a rosszra készülök”. Törekszem a teljesség megismerésére, erre a szükséges időt szánom. A jogvédelem érdekében nem ódzkodom „felülbírálni” a Megbízó félinformációkból összerakott terveit, gondolatait.

 • mert személyesen én foglalkozom a Megbízóimmal
 • mert nekem fontos, hogy az ügyvédség megítélése vonatkozásában is elégedetten távozzannak a Megbízóim
 • mert saját irodával rendelkezem, ahol fogadom a Megbízómait
 • mert ha hozzám fordul egyszerűbb ügyével, akkor szívesebben vállalok megbízást későbbi bonyolultabb ügyeire is (fordítva viszont nem igaz az állítás)
 • mert saját határaimat és tudásomat tágítva segítem és támogatom megbízóimat az ügyekkel kapcsolatos ügyintézésben
 • mert átfogó módon közelítek az ügyekhez
 • mert többet szeretek nyújtani, mint ami egyébként is „kötelező”
 • mert a legjobbat szeretném a Megbízómnak

Akik számára ezek nem fontos tényezők az ügyvédválasztásban és csak azért keresenek ügyvédet, mert az adott ügyben kötelezően kell lennie egy ügyvédnek és azt szeretnék, hogy darabra meglegyen, tőlük tisztelettel azt kérem, hogy ne keressenek, mert nem fogunk egymásra találni!

Kiemelt szakterületek

 • ingatlan tulajdonjogával, használatával kapcsolatos okiratok szerkesztése, ellenjegyzése és földhivatalhoz történő benyújtása, képviselet ellátása (ide értve: mező -, és erdőföld (termőföld) adásvételi szerződés, csereszerződés, haszonbérleti szerződés -, szívességi földhasználati szerződés, osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlannal kapcsolatos használati megosztás – megállapodás), CSOK és vagy hitelalapú adásvételi szerződések készítése
 • ajándékozási szerződés, házastársi közös vagyont elismerő szerződés készítése, tulajdonjog megszerzését elismerő szerződés készítése, ellenjegyzése és földhivatali ügyintézése
 • házastársi vagyonközösséget megszüntető szerződés készítése, ellenjegyzése, és földhivatali ügyintézése
 • elővásárlási –, és előhaszonbérleti jog gyakorlásával kapcsolatos elfogadó jognyilatkozat készítése (az elővásárlási jog gyakorlásának alapját képező ranghellyel kapcsolatos jogi tanácsadás és stratégia kialakítása)
 • ingatlanok tulajdonjogával, használati megosztásával,  használatával összefüggésbe hozható polgári peres eljárások (osztatlan közös tulajdon megszüntetése -, tulajdonjog megállapítása (elbirtoklás, ráépítés stb.) -, telki szolgalmak elbirtoklása/megszüntetése iránti peres eljárások
 • telekalakítási eljárás (telekegyesítés -, telekfelosztás -, telekalakítással vegyes adásvételi szerződés stb.) teljes körű ügyvitele földmérő mérnök, földhivatal és szakhatóságok együttműködésével
 • ráépítési megállapodás, ráépítés jogkövetkezményeit rendező szerződés készítése, ellenjegyzése, teljes körű ügyvitel földmérő mérnök és az építésügyi hatóság együttműködésével
 • önálló épület (ingatlan) ingatlan-nyilvántartásban történő feltüntetéséhez (ún. „épületkiemelés”, „helyrajzi szám peresítés”) szükséges tulajdonosi nyilatkozat, megállapodás készítése, ellenjegyzése, teljes körű ügyvitel földmérő mérnök és az építésügyi hatóság együttműködésével
 • szolgalmi jog, vízvezetési szolgalmi jog, szennyvízvezetési szolgalmi jog, átjárási szolgalmi jog alapítás, megállapodás szerkesztése, ellenjegyzése, szükség esetén szolgalmi joggal kapcsolatos polgári per
 • földművesek, gazdálkodók, mezőgazdasági termelőszervezetek ügyeinek teljes körű ügyintézése (jogi tanácsadás, „kifüggesztéses” adásvételek, haszonbérletek, földhasználat nyilvántartásba vétele)
 • új és már meglévő épületen társasház alapítás, társasháztulajdonz alapító okirat készítése, módosítása, szervezeti-működési szabályzatok, házirend készítése körben olyan ügyre szabott (és nem sematikus) okiratok készítése, amely figyelembe veszi az egyedi jellegeket és igényeket -, társasházi közgyűlési határozatokkal szembeni bírósági felülvizsgálati ügyek, közös képviselők részére történő jogi tanácsadás nyújtása, társasházak ügyeinek képviselete
 • öröklési – hagyatéki ügyek, képviselet a közjegyző előtt, hagyatéki perek, köteles rész érvényesítése, végintézkedések: végrendelet, öröklési szerződés készítése, ellenjegyzése
 • végrehajtási jog, mind adósi képviselet a követeléskezelő -, az önálló bírósági végrehajtó -, foganatosító bíróság előtt -, mind végrehajtást kérői -,  mind pedig árverési vevői képviselet (fizetési meghagyással szembeni ellentmondás, végrehajtási – elévülési – kifogások szerkesztése, becsértékkel szembeni kifogás, végrehajtás megszüntetése-korlátozása iránti perek, ingatlan árverésen történő szerzésben képviselet, licitálás)
 • ingatlanközvetítés és értékesítés, használt és újépítésű projektek teljes körű ügyvitele
 • cégalapítás, Kft., Bt. alapítás, cégmódosítás (változásbejegyzés), cégbíróság előtti képviselet

Amennyiben a fenti tárgykörökben keres olyan veszprémi/balatoni ügyvédet, aki  valóban átfogó-hozzáértő ismeretekkel és napi gyakorlattal rendelkezik a széleskörű INGATLANJOG, VÉGREHAJTÁSI JOG és ÖRÖKLÉSI JOG területén, akkor forduljon hozzám bizalommal! Veszprémben és Balatonalmádiban lévő irodában tudjuk fogadni, ugyanakkor indokolt esetben lehetőség van arra is, hogy irodánkon kívül más településeken (Veszprém, Balatonkenese, Balatonfűzfő, Balatonfüred, Felsőörs, Alsóörs, Csopak stb), illetőleg otthonában keressük fel!


Eladó ingatlanjaink

Theme: Elation by Kaira.
Cape Town, South Africa