Ingatlanok telekalakítása, telekalakítási eljárás

A telekalakítási eljárás az egyes telekingatlanok területét érintő változások engedélyezésére irányuló közigazgatási hatósági eljárás. Irányulhat többek között telek felosztására, telkek egyesítésére, telekhatár rendezésre és telekcsoport újraosztására. Gyakori, hogy a szomszédos telkek tulajdonosai között adásvétellel kombinálódik, ezt hívjuk telekalakítással vegyes adásvételi szerződésnek, amely földmérési munkának illetőleg az azt követő okiratnak az elkészítése földmérői – ügyvédi berkekben is komoly fejtörést okoz, így javasolt a megfelelő mélységű szakismerettel rendelkező földmérő mérnökhöz, ügyvédhez fordulni!

Szakaszai (főszabályként):

1. Földmérő mérnök megbízása, aki elkészíti a változási vázrajzot és azt benyújtja záradékolásra az illetékes Földhivatali Osztályhoz.

2. Telekalakítási engedélyezési eljárás, amely a Földhivatali Osztály hatáskörébe tartozó hatósági eljárás, amelynek során beszerzik a szakhatóságok állásfoglalását (Állami Főépítész, Kormányhivatal Útügyi Osztálya stb.) és ha a jogszabályi feltételek adottak, hatósági határozattal engedélyezik a telekalakítást.

3. A térképi változásoknak az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése, amely a záradékolt változási vázrajzzal és a véglegessé vált hatósági határozattal, továbbá a felek által aláírt és ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratnak a Földhivatali Osztályhoz történő benyújtásával indul és az átvezetésről szóló határozat véglegessé válásával zárul.

Célszerű már az eljárás megindítása ELŐTT (!!!) földmérő mérnökkel és felkészült ügyvéddel konzultálni, akik a leginkább megfelelő megoldásban tudnak minden bizonnyal Önöknek segíteni.

Földmérő mérnök: Szilvás Károly Dániel ? +36304723193, ? foldmeres@geosk.hu, https://geosk.hu/

Telekalakítási ügyekben is forduljanak hozzám bizalommal!

dr. Egyed Zoltán ügyvéd